ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นเกมกับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประจำเดือนมีนาคม 2564

          ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นกิจกรรมกับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประจำเดือนมีนาคม 2564

  รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล “ชุดปฏิทินปีใหม่ จำนวน 15 รางวัล จาก สสส. คือ 

1. กชพรรณ คุปกุลกานท์

2. วิมล รัตนกูล

3. ฐิตา ภัทรวรวิศิษฏ์

4. นงนภัส บัวเพชร

5. จิระวัฒน์ ไชยชนะ

6. อันดามัน พัฒนะโพ 

7. บุญศรี อรุณามตะ

8. พิมพา สมคีรีวัฒน์

9. ชีวพร แซ่จิว

10. ชุติมณฑน์ ติยะอมรเลิศ

11. จุรีวัณย์ เสตสุวรรณ

12. วิชญ์ภาส เด่นสุนทร

13. สุดใจ เรืองชัยไพบูลย์

14. วิสุทธิศักดิ์ ทนโนนแดง

15. นารีมาน รักธรรม

จ.สงขลา

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

จ.นนทบุรี

กรุงเทพมหานคร

จ.ชลบุรี

จ.สงขลา

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

จ.อุบลราชธานี

จ.นครปฐม

คุณจีระ ประดิษฐ์วีระ
คุณเชิดศักดิ์ สายหงษ์
คุณนัฐพล จารุนครินทร์
คุณพณิชญา วงศ์วาร
คุณอุราวรรณ ชวดกลางลา
เด็กชายรอพีอีย์ อาเอะ
คุณธอฏิยะธ์ จาเอาะ
คุณสมใจ ขจรชัยกุล
เด็กหญิงบุญยพร มุมไธสง
คุณสุภาภรณ์ สุภาพ
คุณเชาว์ อึ้งโพธิ์
คุณขนิษฐา ปัญญวรรณศิริ
คุณประถม ปิ่นพาน
คุณอาภรณ์ อินทรสนธิ์
คุณอรสา ภักดีมงคล
คุณสุกิจ รักพานิชแสง
คุณฉรีวรรณ จันทะพันธิ์
คุณย่อน มัทวรัตน์
คุณสุกัญญา บัวเทพ
          ส่วนใครที่พลาดโอกาสในครั้งนี้ โอกาสหน้ายังมี อย่าลืมร่วมสนุกกับ สสส. ในคราวต่อไปนะคะ ท่านยังสามารถร่วมสนุกได้อีกกับกิจกรรมสนุกๆ พร้อมของรางวัลอีกมากมาย บนเฟสบุ๊ก http://www.facebook.com/thaihealth เรามีของรางวัลมากมายรอคุณอยู่ 
 
Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ