ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นเกมกับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประจำเดือนเมษายน 2564

          ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นกิจกรรมกับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประจำเดือนเมษายน 2564

  รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลเสื้อรณรงค์ ลดอุบัติเหตุ ชีวิตใหม่ วิถีใหม่ จำนวน 10 รางวัล จาก สสส. คือ 

1. นิซาลีฮะห์ เจ๊ะอาลี

2. ภิญญาดา สารใจวงศ์

3. จรูญ สาสน์วินิจฉัย

4. สุภนิดา อุตยะราช

5. สิทธิสาร ทรัพย์สรโสภา

6. สุวรรณ จันทสาร

7. สุพรรษา โพธิ์ศรี

8. แสงเดือน กรมกอง

9. นาฎชฎา แจ้งพรมมา

10. สุภาภรณ์  ทริยะ

จ.ปัตตานี

จ.ลำปาง

กรุงเทพมหานคร

จ.น่าน

จ.หนองคาย

จ.กาญจนบุรี

จ.สิงห์บุรี

จ.เพชรบูรณ์

จ.ขอนแก่น

จ.เชียงใหม่

คุณจีระ ประดิษฐ์วีระ
คุณเชิดศักดิ์ สายหงษ์
คุณนัฐพล จารุนครินทร์
คุณพณิชญา วงศ์วาร
คุณอุราวรรณ ชวดกลางลา
เด็กชายรอพีอีย์ อาเอะ
คุณธอฏิยะธ์ จาเอาะ
คุณสมใจ ขจรชัยกุล
เด็กหญิงบุญยพร มุมไธสง
คุณสุภาภรณ์ สุภาพ
คุณเชาว์ อึ้งโพธิ์
คุณขนิษฐา ปัญญวรรณศิริ
คุณประถม ปิ่นพาน
คุณอาภรณ์ อินทรสนธิ์
คุณอรสา ภักดีมงคล
คุณสุกิจ รักพานิชแสง
คุณฉรีวรรณ จันทะพันธิ์
คุณย่อน มัทวรัตน์
คุณสุกัญญา บัวเทพ
          ส่วนใครที่พลาดโอกาสในครั้งนี้ โอกาสหน้ายังมี อย่าลืมร่วมสนุกกับ สสส. ในคราวต่อไปนะคะ ท่านยังสามารถร่วมสนุกได้อีกกับกิจกรรมสนุกๆ พร้อมของรางวัลอีกมากมาย บนเฟสบุ๊ก http://www.facebook.com/thaihealth เรามีของรางวัลมากมายรอคุณอยู่ 
 
Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ