แชร์

ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นเกมกับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประจำเดือนธันวาคม 2560

ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นกิจกรรมกับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประจำเดือนธันวาคม 2560

  รายชื่อผู้ที่ได้รับ หนังสือ “ร้อยวันเปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง” จำนวน 10 รางวัล จาก สสส. คือ 

 

1. คุณธนเสฏฐ์ จรัสธนพัฒน์

2. คุณนงลักษณ์ มานุจำ

3. คุณพวงพรรณ อินทิชัย

4. คุณยุพิน โรจน์ประดิษฐ์

5. คุณทิพวัลย์ อมรทรรศน์

6. คุณสุทัศน์ อยู่รอด

7. คุณนิด สมบุศย์รุ่งเรือง

8. คุณธาริต พฤกษ์ประธานกุล

9. คุณอาสา คงวิทยากุล

10. คุณสุรัตน์ ศรีเมือง

 

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

จังหวัดนครพนม

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

จังหวัดนครสวรรค์

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

จังหวัดชุมพร

จังหวัดสงขลา

 

 

คุณจีระ ประดิษฐ์วีระ
คุณเชิดศักดิ์ สายหงษ์
คุณนัฐพล จารุนครินทร์
คุณพณิชญา วงศ์วาร
คุณอุราวรรณ ชวดกลางลา
เด็กชายรอพีอีย์ อาเอะ
คุณธอฏิยะธ์ จาเอาะ
คุณสมใจ ขจรชัยกุล
เด็กหญิงบุญยพร มุมไธสง
คุณสุภาภรณ์ สุภาพ
คุณเชาว์ อึ้งโพธิ์
คุณขนิษฐา ปัญญวรรณศิริ
คุณประถม ปิ่นพาน
คุณอาภรณ์ อินทรสนธิ์
คุณอรสา ภักดีมงคล
คุณสุกิจ รักพานิชแสง
คุณฉรีวรรณ จันทะพันธิ์
คุณย่อน มัทวรัตน์
คุณสุกัญญา บัวเทพ
          ส่วนใครที่พลาดโอกาสในครั้งนี้ โอกาสหน้ายังมี อย่าลืมร่วมสนุกกับ สสส. ในคราวต่อไปนะคะ ท่านยังสามารถร่วมสนุกได้อีกกับกิจกรรมสนุกๆ พร้อมของรางวัลอีกมากมาย ได้ทางจดหมายข่าวสร้างสุข และบนเว็บไซต์ www.thaihealth.or.th และอีกหนึ่งช่องทางนั้นก็คือ http://www.facebook.com/thaihealth เรามีของรางวัลมากมายรอคุณอยู่ แต่ที่สำคัญอย่าลืมส่งชื่อและที่อยู่ของคุณ มาให้ชัดเจนเพื่อสะดวกแก่การจัดส่งของรางวัลนะคะ…
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ