ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นเกมกับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

          ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นกิจกรรมกับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

  รายชื่อผู้ที่ได้รับ “ชุดเซ็ตปฏิทิน สสส.” จำนวน 20 รางวัล จาก สสส. คือ 

1. คุณเจนจิรา เสริฐสูงเนิน

2. คุณจันทพร เง่อนิด

3. คุณสุปราณี โยกาศ

4. คุณพรหมดล เกตตะพันธุ์

5. คุณคันธารัตน์ มานันตพงศ์

6. คุณนิภาพร บัวศรี

7. คุณปริตา ชนะพิมพ์

8. คุณพิมพลักษณ์ ไชยเศรษฐ

9. คุณณปภังกร อนุสิทธิ์

10. คุณอานีย์ญา ลิ่มสุวรรณ์

11. คุณกรกฎ ไตรทศลีลา

12. คุณศรีสมุทร แก้วปลั่ง

13. คุณปฏิพัทธ์ ล้อจิตติกุล

14. คุณปัทมา อรุณวิริยะกิจ

15. คุณทิรัญญา ไพสิฐการ

16. คุณมาณพ คูประทุมศิริ

17. คุณอรพินธ์ ม่วงเขียว

18. คุณขนิษฐา ปัญญวรรณศิริ

19. คุณสุนันทา เทพพิทักษ์

20. คุณปัทมา แคนยุกต์

 

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดระยอง

จังหวัดเชียงใหม่

กรุงเทพมหานคร

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดเชียงราย

จังหวัดพะเยา

จังหวัดสมุทรสงคราม

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดเชียงใหม่

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

จังหวัดพังงา

กรุงเทพมหานคร

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสงขลา

กรุงเทพมหานคร

จังหวัดนครราชสีมา

คุณจีระ ประดิษฐ์วีระ
คุณเชิดศักดิ์ สายหงษ์
คุณนัฐพล จารุนครินทร์
คุณพณิชญา วงศ์วาร
คุณอุราวรรณ ชวดกลางลา
เด็กชายรอพีอีย์ อาเอะ
คุณธอฏิยะธ์ จาเอาะ
คุณสมใจ ขจรชัยกุล
เด็กหญิงบุญยพร มุมไธสง
คุณสุภาภรณ์ สุภาพ
คุณเชาว์ อึ้งโพธิ์
คุณขนิษฐา ปัญญวรรณศิริ
คุณประถม ปิ่นพาน
คุณอาภรณ์ อินทรสนธิ์
คุณอรสา ภักดีมงคล
คุณสุกิจ รักพานิชแสง
คุณฉรีวรรณ จันทะพันธิ์
คุณย่อน มัทวรัตน์
คุณสุกัญญา บัวเทพ
          ส่วนใครที่พลาดโอกาสในครั้งนี้ โอกาสหน้ายังมี อย่าลืมร่วมสนุกกับ สสส. ในคราวต่อไปนะคะ ท่านยังสามารถร่วมสนุกได้อีกกับกิจกรรมสนุกๆ พร้อมของรางวัลอีกมากมาย ได้ทางจดหมายข่าวสร้างสุข และบนเว็บไซต์ www.thaihealth.or.th และอีกหนึ่งช่องทางนั้นก็คือ http://www.facebook.com/thaihealth เรามีของรางวัลมากมายรอคุณอยู่ แต่ที่สำคัญอย่าลืมส่งชื่อและที่อยู่ของคุณ มาให้ชัดเจนเพื่อสะดวกแก่การจัดส่งของรางวัลนะคะ…
 
Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ