ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นเกมกับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประจำเดือนมีนาคม 2561

          ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นกิจกรรมกับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประจำเดือนมีนาคม 2561

  รายชื่อผู้ที่ได้รับ “ชุดเซ็ตปฏิทิน สสส.” จำนวน 20 รางวัล จาก สสส. คือ 

1. คุณอารีย์ ทองเดช

2. คุณนงค์นุช สดชื่น

3. คุณวรรณกร ภูต้องลม

4. คุณวิภา อุดมฉวี

5. คุณพงศธร นวลจันทร์คง

6. คุณเจนจิรา โกมลฐิติกานต์

7. คุณไพโรจน์ ดีสวัสดิ์

8. คุณจันทร์เพ็ญ คูณสิริไพบูลย์

9. คุณนฤมล จิตรทาน

10. คุณอาทิตยา เทพยา

11. คุณเบญญาภา ตันติวงษ์

12. คุณสุวรรณี อมรธรรมคุณ

13. คุณเสาวนิตย์ เลขานุกิจ

14. คุณชุติมณฑน์ ใจดี

15. คุณผการัตน์ เลื่อนสกุล

16. คุณวิชัย จันทร์สอน

17. คุณอุราวรรณ ชวดกลางลา

18. คุณพฤทธานันต์ ศรีวงศ์เลียง

19. คุณอุษดี พูลศิลป์

20. ประภาวัลย์ ธัญรัตน์

 

กรุงเทพมหานคร

จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดสระบุรี

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดระยอง

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดระยอง

จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดชัยนาท

จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดสกลนคร

กรุงเทพมหานคร

จังหวัดสมุทรปราการ

กรุงเทพมหานคร

คุณจีระ ประดิษฐ์วีระ
คุณเชิดศักดิ์ สายหงษ์
คุณนัฐพล จารุนครินทร์
คุณพณิชญา วงศ์วาร
คุณอุราวรรณ ชวดกลางลา
เด็กชายรอพีอีย์ อาเอะ
คุณธอฏิยะธ์ จาเอาะ
คุณสมใจ ขจรชัยกุล
เด็กหญิงบุญยพร มุมไธสง
คุณสุภาภรณ์ สุภาพ
คุณเชาว์ อึ้งโพธิ์
คุณขนิษฐา ปัญญวรรณศิริ
คุณประถม ปิ่นพาน
คุณอาภรณ์ อินทรสนธิ์
คุณอรสา ภักดีมงคล
คุณสุกิจ รักพานิชแสง
คุณฉรีวรรณ จันทะพันธิ์
คุณย่อน มัทวรัตน์
คุณสุกัญญา บัวเทพ
          ส่วนใครที่พลาดโอกาสในครั้งนี้ โอกาสหน้ายังมี อย่าลืมร่วมสนุกกับ สสส. ในคราวต่อไปนะคะ ท่านยังสามารถร่วมสนุกได้อีกกับกิจกรรมสนุกๆ พร้อมของรางวัลอีกมากมาย ได้ทางจดหมายข่าวสร้างสุข และบนเว็บไซต์ www.thaihealth.or.th และอีกหนึ่งช่องทางนั้นก็คือ http://www.facebook.com/thaihealth เรามีของรางวัลมากมายรอคุณอยู่ แต่ที่สำคัญอย่าลืมส่งชื่อและที่อยู่ของคุณ มาให้ชัดเจนเพื่อสะดวกแก่การจัดส่งของรางวัลนะคะ…
 
Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ