ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นเกมกับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประจำเดือนเมษายน 2561

          ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นกิจกรรมกับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประจำเดือนเมษายน 2561

  รายชื่อผู้ที่ได้รับ “ชุดเซ็ตปฏิทิน สสส.” จำนวน 20 รางวัล จาก สสส. คือ 

1. คุณกีรติ สอนกัน

2. คุณอำนาจ พุฒทอง

3. คุณสกล บัณฑิตเสวนากล

4. คุณดนัย สักดินัง

5. คุณภิญญาภา เพ็ชรรัตน์

6. คุณศศิประภา แสงพงษ์ชัย

7. คุณวิจิตรา งามพร้อมพงศ์

8. คุณจันทิมา ทาคำส่าง

9. คุณไพบูลย์ สิทธิสร

10. คุณกมลวรรณ เนียมหอม

11. คุณปรีชา อินทร์รัตน์

12. คุณวันเพ็ญ จันทร์สว่าง

13. คุณจรินทร์ยา ยูโจะ

14. คุณบุญเลิศ พวงลดา

15. คุณพรทิพย์ กาญจนศาสตร์

16. คุณปรภัต ไชยเชษฐ์

17. คุณกัญญารัตน์ บุญทวีพิทักษ์

18. คุณต้องตา  ประเสริฐรัตน์

19. คุณพัชรพงศ์ สมพิเชษฐ์

20. คุณนฤนารถ สวัสโชค

 

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดนครสวรรค์

กรุงเทพมหานคร

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดเชียงใหม่

กรุงเทพมหานคร

จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดยะลา

จังหวัดพิจิตร

กรุงเทพมหานคร

จังหวัดราชบุรี

จังหวัดนครพนม

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดชุมพร

จังหวัดตาก

คุณจีระ ประดิษฐ์วีระ
คุณเชิดศักดิ์ สายหงษ์
คุณนัฐพล จารุนครินทร์
คุณพณิชญา วงศ์วาร
คุณอุราวรรณ ชวดกลางลา
เด็กชายรอพีอีย์ อาเอะ
คุณธอฏิยะธ์ จาเอาะ
คุณสมใจ ขจรชัยกุล
เด็กหญิงบุญยพร มุมไธสง
คุณสุภาภรณ์ สุภาพ
คุณเชาว์ อึ้งโพธิ์
คุณขนิษฐา ปัญญวรรณศิริ
คุณประถม ปิ่นพาน
คุณอาภรณ์ อินทรสนธิ์
คุณอรสา ภักดีมงคล
คุณสุกิจ รักพานิชแสง
คุณฉรีวรรณ จันทะพันธิ์
คุณย่อน มัทวรัตน์
คุณสุกัญญา บัวเทพ
          ส่วนใครที่พลาดโอกาสในครั้งนี้ โอกาสหน้ายังมี อย่าลืมร่วมสนุกกับ สสส. ในคราวต่อไปนะคะ ท่านยังสามารถร่วมสนุกได้อีกกับกิจกรรมสนุกๆ พร้อมของรางวัลอีกมากมาย ได้ทางจดหมายข่าวสร้างสุข และบนเว็บไซต์ www.thaihealth.or.th และอีกหนึ่งช่องทางนั้นก็คือ http://www.facebook.com/thaihealth เรามีของรางวัลมากมายรอคุณอยู่ แต่ที่สำคัญอย่าลืมส่งชื่อและที่อยู่ของคุณ มาให้ชัดเจนเพื่อสะดวกแก่การจัดส่งของรางวัลนะคะ…
 
Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ