ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นเกมกับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประจำเดือนมิถุนายน 2561

          ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นกิจกรรมกับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประจำเดือนมิถุนายน 2561

  รายชื่อผู้ที่ได้รับ “เสื้อยืด(สีขาว) บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ” จำนวน 20 รางวัล จาก สสส. คือ 

1. คุณสุนันทา  เทพพิทักษ์

2. คุณอุมาพร เจริญขึ้น

3. คุณรัชนีกร  อรรถวิภาค

4. คุณธนภัทร จินดาหลวง

5. คุณเชาว์ อึ๊งโพธิ์

6. คุณปกรณ์ พูลรักษ์

7. คุณอินทิรา พุฒทอง

8. คุณนัชชา ไชยคุณ

9. คุณกีรติ สอนกัน

10. คุณสุวรรณี อมรธรรมคุณ

11. คุณเกรียงไกร เลื่อนสกุล

12. คุณศิริธร ทองเจิม

13. คุณประสงค์ เหล็กสิงห์

14. คุณวันเพ็ญ จันทร์สง่า

15. คุณกัมปนาท เอื้อมบุญสุข

16. คุณแก้วมูล วะเท

17. คุณญาดา ไชยคุณ

18. คุณลักษมี อนุวัตเมธี

19. คุณวีณา กิจเวคิน

20. คุณนาวิน  อินทะวงศ์

 

กรุงเทพมหานคร

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเลย

กรุงเทพมหานคร

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดระยอง

จังหวัดชัยนาท

กรุงเทพมหานคร

จังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัดนครราชสีมา

กรุงเทพมหานคร

จังหวัดลำปาง

จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดสุโขทัย

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

คุณจีระ ประดิษฐ์วีระ
คุณเชิดศักดิ์ สายหงษ์
คุณนัฐพล จารุนครินทร์
คุณพณิชญา วงศ์วาร
คุณอุราวรรณ ชวดกลางลา
เด็กชายรอพีอีย์ อาเอะ
คุณธอฏิยะธ์ จาเอาะ
คุณสมใจ ขจรชัยกุล
เด็กหญิงบุญยพร มุมไธสง
คุณสุภาภรณ์ สุภาพ
คุณเชาว์ อึ้งโพธิ์
คุณขนิษฐา ปัญญวรรณศิริ
คุณประถม ปิ่นพาน
คุณอาภรณ์ อินทรสนธิ์
คุณอรสา ภักดีมงคล
คุณสุกิจ รักพานิชแสง
คุณฉรีวรรณ จันทะพันธิ์
คุณย่อน มัทวรัตน์
คุณสุกัญญา บัวเทพ
          ส่วนใครที่พลาดโอกาสในครั้งนี้ โอกาสหน้ายังมี อย่าลืมร่วมสนุกกับ สสส. ในคราวต่อไปนะคะ ท่านยังสามารถร่วมสนุกได้อีกกับกิจกรรมสนุกๆ พร้อมของรางวัลอีกมากมาย ได้ทางจดหมายข่าวสร้างสุข และบนเว็บไซต์ www.thaihealth.or.th และอีกหนึ่งช่องทางนั้นก็คือ http://www.facebook.com/thaihealth เรามีของรางวัลมากมายรอคุณอยู่ แต่ที่สำคัญอย่าลืมส่งชื่อและที่อยู่ของคุณ มาให้ชัดเจนเพื่อสะดวกแก่การจัดส่งของรางวัลนะคะ…
 
Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ