ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นเกมกับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

          ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นกิจกรรมกับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

  รายชื่อผู้ที่ได้รับ “เสื้อยืด(สีขาว) บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ” จำนวน 20 รางวัล จาก สสส. คือ 

1. คุณธนภร เจียรสุราวุธ

2. คุณรัตนประภา มาลีหวล

3. คุณจุฑามาศ กรุมรัมย์

4. คุณขนิษฐา ปัญญวรรณศิริ

5. คุณอานีย์ญา ลิ่มสุวรรณ์

6. คุณดนัย สักกิขัง

7. คุณอาสา คงวิทยากุล

8. คุณภัคคินี เตชะธนวิทกุล

9. คุณสำราญ เถสูงเนิน

10. คุณเกษร ยอดเทพ

11. คุณไกรศรี ตุลารักษ์

12. คุณมณฑิชา ช้ำเกตุ

13. คุณหิรัญญา ไพสิฐการ

14. คุณอรวรรณ นิเวศน์

15. คุณสุขวิทย์ บุโสม

16. คุณมานพ คูประทุมศิริ

17. คุณปฏิพัทธ์ ล้อจิติกุล

18. คุณวิไลรัก สุภารส

19. คุณวิษยา มิ่งขวัญ

20. คุณศศิประภา แสงพงษ์ชัย

 

กรุงเทพมหานคร

จังหวัดสุรินทร์

จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดสงขลา

จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดชุมพร

กรุงเทพมหานคร

จังหวัดนครราชสีมา

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

จังหวัดชัยนาท

จังหวัดพังงา

จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดร้อยเอ็ด

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

จังหวัดนครปฐม

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดเชียงใหม่

คุณจีระ ประดิษฐ์วีระ
คุณเชิดศักดิ์ สายหงษ์
คุณนัฐพล จารุนครินทร์
คุณพณิชญา วงศ์วาร
คุณอุราวรรณ ชวดกลางลา
เด็กชายรอพีอีย์ อาเอะ
คุณธอฏิยะธ์ จาเอาะ
คุณสมใจ ขจรชัยกุล
เด็กหญิงบุญยพร มุมไธสง
คุณสุภาภรณ์ สุภาพ
คุณเชาว์ อึ้งโพธิ์
คุณขนิษฐา ปัญญวรรณศิริ
คุณประถม ปิ่นพาน
คุณอาภรณ์ อินทรสนธิ์
คุณอรสา ภักดีมงคล
คุณสุกิจ รักพานิชแสง
คุณฉรีวรรณ จันทะพันธิ์
คุณย่อน มัทวรัตน์
คุณสุกัญญา บัวเทพ
          ส่วนใครที่พลาดโอกาสในครั้งนี้ โอกาสหน้ายังมี อย่าลืมร่วมสนุกกับ สสส. ในคราวต่อไปนะคะ ท่านยังสามารถร่วมสนุกได้อีกกับกิจกรรมสนุกๆ พร้อมของรางวัลอีกมากมาย ได้ทางจดหมายข่าวสร้างสุข และบนเว็บไซต์ www.thaihealth.or.th และอีกหนึ่งช่องทางนั้นก็คือ http://www.facebook.com/thaihealth เรามีของรางวัลมากมายรอคุณอยู่ แต่ที่สำคัญอย่าลืมส่งชื่อและที่อยู่ของคุณ มาให้ชัดเจนเพื่อสะดวกแก่การจัดส่งของรางวัลนะคะ…
 
Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ