ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นเกมกับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

          ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นกิจกรรมกับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

  รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล “ที่กระโดดเชือก (Fit From Home) จำนวน 20 รางวัล จาก สสส. คือ 

1. คุณนิซาลีฮะห์ เจ๊ะอาลี

2. คุณสุชานาฏ รัตนสุรชัย

3. คุณธัชวดี เทิดทรงพร

4. คุณสิทธิรัตน์ นันท์มนัส

5. คุณเยาวภา ยอยโพธิสัย

6. คุณประเทือง ชื่นเมือง

7. คุณณัฐชา สุขเสริมสวัสดิ์

8. คุณสุวรรณ จันทสาร

9. คุณนิสยา เสงี่ยมดี

10. คุณพรทิพย์ เรืองประพัฒน์

11. คุณอรทัย พิศงาม

12. คุณปรีชา ชื่นแก้ว

13. คุณวีระชัย อำนวยรุ่งเรือง

14. คุณดนิตา วิชิตพรชัย

15. คุณประเยาว์ สงวนสิน

16. คุณปทุม ลิมปิรัชตกุล

17. คุณปริชญา จารีย์

18. คุณเอนกพงศ์ พูลเพิ่ม

19. คุณชีวพร แซ่จิว

20. คุณวารุณี สิริสาธิต

จ.ปัตตานี

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

จ.สุรินทร์

จ.ขอนแก่น

จ.ลพบุรี

จ.นครปฐม

จ.กาญจนบุรี

จ.ปราจีนบุรี

จ.จันทบุรี

จ.อุบลราชธานี

จ.ปัตตานี

กรุงเทพมหานคร

จ.นนทบุรี

จ.สระบุรี

กรุงเทพมหานคร

จ.นครสวรรค์

จ.ลพบุรี

จ.สงขลา

จ.เชียงราย

คุณจีระ ประดิษฐ์วีระ
คุณเชิดศักดิ์ สายหงษ์
คุณนัฐพล จารุนครินทร์
คุณพณิชญา วงศ์วาร
คุณอุราวรรณ ชวดกลางลา
เด็กชายรอพีอีย์ อาเอะ
คุณธอฏิยะธ์ จาเอาะ
คุณสมใจ ขจรชัยกุล
เด็กหญิงบุญยพร มุมไธสง
คุณสุภาภรณ์ สุภาพ
คุณเชาว์ อึ้งโพธิ์
คุณขนิษฐา ปัญญวรรณศิริ
คุณประถม ปิ่นพาน
คุณอาภรณ์ อินทรสนธิ์
คุณอรสา ภักดีมงคล
คุณสุกิจ รักพานิชแสง
คุณฉรีวรรณ จันทะพันธิ์
คุณย่อน มัทวรัตน์
คุณสุกัญญา บัวเทพ
          ส่วนใครที่พลาดโอกาสในครั้งนี้ โอกาสหน้ายังมี อย่าลืมร่วมสนุกกับ สสส. ในคราวต่อไปนะคะ ท่านยังสามารถร่วมสนุกได้อีกกับกิจกรรมสนุกๆ พร้อมของรางวัลอีกมากมาย บนเฟสบุ๊ก http://www.facebook.com/thaihealth เรามีของรางวัลมากมายรอคุณอยู่ 
 
Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ