ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นเกมกับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประจำเดือนกันยายน 2561

          ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นกิจกรรมกับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประจำเดือนกันยายน 2561

  รายชื่อผู้ที่ได้รับ “เสื้อยืด(สีขาว) พลังมดชวนงดเหล้า” จำนวน 15 รางวัล จาก สสส. คือ 

1. คุณมนทิพย์ กิจยิ่งโสภณ

2. คุณริ้ม ภูกันยา

3. คุณธนวัฒน์ คูบุญเติม

4. คุณลำพู ชนะพิมพ์

5. คุณอรุณลักษณ์ พิภวากร

6. คุณศรีสมุทร แก้วปลั่ง

7. คุณเชาว์ อึ๊งโพธิ์

8. คุณสุวนันท์ สิงหพัฒน์

9. คุณสุชานันท์ แสงแจ่ม

10. คุณนิภาพร บัวศรี

11. คุณกีรติ สอนกัน

12. คุณปัณฑิต ศรีทะวงศ์

13. คุณยุพิน รัตนธนสิริพร

14. คุณสาลิกา เกวสังข์

15. คุณณภัทร พวงมาลี

 

กรุงเทพมหานคร

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดสกลนคร

จังหวัดพะเยา

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

จังหวัดเลย

จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดเชียงราย

จังหวัดลพบุรี

กรุงเทพมหานคร

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดราชบุรี

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คุณจีระ ประดิษฐ์วีระ
คุณเชิดศักดิ์ สายหงษ์
คุณนัฐพล จารุนครินทร์
คุณพณิชญา วงศ์วาร
คุณอุราวรรณ ชวดกลางลา
เด็กชายรอพีอีย์ อาเอะ
คุณธอฏิยะธ์ จาเอาะ
คุณสมใจ ขจรชัยกุล
เด็กหญิงบุญยพร มุมไธสง
คุณสุภาภรณ์ สุภาพ
คุณเชาว์ อึ้งโพธิ์
คุณขนิษฐา ปัญญวรรณศิริ
คุณประถม ปิ่นพาน
คุณอาภรณ์ อินทรสนธิ์
คุณอรสา ภักดีมงคล
คุณสุกิจ รักพานิชแสง
คุณฉรีวรรณ จันทะพันธิ์
คุณย่อน มัทวรัตน์
คุณสุกัญญา บัวเทพ
          ส่วนใครที่พลาดโอกาสในครั้งนี้ โอกาสหน้ายังมี อย่าลืมร่วมสนุกกับ สสส. ในคราวต่อไปนะคะ ท่านยังสามารถร่วมสนุกได้อีกกับกิจกรรมสนุกๆ พร้อมของรางวัลอีกมากมาย ได้ทางจดหมายข่าวสร้างสุข และบนเว็บไซต์ www.thaihealth.or.th และอีกหนึ่งช่องทางนั้นก็คือ http://www.facebook.com/thaihealth เรามีของรางวัลมากมายรอคุณอยู่ แต่ที่สำคัญอย่าลืมส่งชื่อและที่อยู่ของคุณ มาให้ชัดเจนเพื่อสะดวกแก่การจัดส่งของรางวัลนะคะ…
 
Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ