ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นเกมกับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

          ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นกิจกรรมกับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

  รายชื่อผู้ที่ได้รับ “เสื้อยืดออกกำลังกาย” จำนวน 15 รางวัล จาก สสส. คือ 

1. คุณอาณัติ ขุนมธุรส

2. คุณกุลธิดา พิบูลย์สวัสดิ์

3. คุณศิริธร ทองเจิม

4. คุณชนิสรา ภวภูตานนท์

5. คุณจันทร์เพ็ญ ศูนย์สิริไพบูลย์

6. คุณกี ธรรมพัฒนากูล

7. คุณหิรัญญา ไพสิฐการ

8. คุณสมชาย ระยับศรี

9. คุณอุดม สุริยาเดช

10. คุณแสงจันทร์ แจ่มมี

11. คุณสวิ้ง อยู่ทะเล

12. คุณปิยนุช ทองมี

13. คุณบุษยมาศ กุลพ่อ

14. ผศ.ดร.เพ็ญศรี เปลี่ยนขำ

15. คุณปัทมา อรุณวิริยะกิจ

 

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดสมุทรปราการ

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพังงา

กรุงเทพมหานคร

จังหวัดเชียงใหม่

กรุงเทพมหานคร

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครพนม

จังหวัดกระบี่

จังหวัดเพชรบุรี

กรุงเทพมหานคร

คุณจีระ ประดิษฐ์วีระ
คุณเชิดศักดิ์ สายหงษ์
คุณนัฐพล จารุนครินทร์
คุณพณิชญา วงศ์วาร
คุณอุราวรรณ ชวดกลางลา
เด็กชายรอพีอีย์ อาเอะ
คุณธอฏิยะธ์ จาเอาะ
คุณสมใจ ขจรชัยกุล
เด็กหญิงบุญยพร มุมไธสง
คุณสุภาภรณ์ สุภาพ
คุณเชาว์ อึ้งโพธิ์
คุณขนิษฐา ปัญญวรรณศิริ
คุณประถม ปิ่นพาน
คุณอาภรณ์ อินทรสนธิ์
คุณอรสา ภักดีมงคล
คุณสุกิจ รักพานิชแสง
คุณฉรีวรรณ จันทะพันธิ์
คุณย่อน มัทวรัตน์
คุณสุกัญญา บัวเทพ
          ส่วนใครที่พลาดโอกาสในครั้งนี้ โอกาสหน้ายังมี อย่าลืมร่วมสนุกกับ สสส. ในคราวต่อไปนะคะ ท่านยังสามารถร่วมสนุกได้อีกกับกิจกรรมสนุกๆ พร้อมของรางวัลอีกมากมาย ได้ทางจดหมายข่าวสร้างสุข และบนเว็บไซต์ www.thaihealth.or.th และอีกหนึ่งช่องทางนั้นก็คือ http://www.facebook.com/thaihealth เรามีของรางวัลมากมายรอคุณอยู่ แต่ที่สำคัญอย่าลืมส่งชื่อและที่อยู่ของคุณ มาให้ชัดเจนเพื่อสะดวกแก่การจัดส่งของรางวัลนะคะ…
 
Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ