ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นเกมกับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประจำเดือนสิงหาคม 2564

          ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นกิจกรรมกับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประจำเดือนสิงหาคม 2564

  รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล เสื้อยืด “สื่อรักให้พักเหล้า จำนวน 10 รางวัล จาก สสส. คือ 

1. คุณสุวรรณ จันทสาร

2. คุณวันชัย เตชะงามเลิศ

3. คุณปุญชรัสมิ์ ธนกิจสุวรรณ

4. คุณสุวิมล ชัยประดิษฐ์พร

5. คุณศักดิ์ชัย  ลิมเรืองรอง

6. คุณนัยธิดา คัมภิรานนท์ จีนเจือ

7. คุณณัฐพล รุ่งโรจน์

8. คุณเนตรนภิส  สุวรรณประภา

9. คุณปนัสยา พิมเรือง

10. คุณทิภาภรณ์ จันทมา

จ.กาญจนบุรี

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

จ.ปทุมธานี 

จ.นครปฐม

กรุงเทพมหานคร

จ.มุกดาหาร

กรุงเทพมหานคร

จ.เชียงใหม่

กรุงเทพมหานคร

คุณจีระ ประดิษฐ์วีระ
คุณเชิดศักดิ์ สายหงษ์
คุณนัฐพล จารุนครินทร์
คุณพณิชญา วงศ์วาร
คุณอุราวรรณ ชวดกลางลา
เด็กชายรอพีอีย์ อาเอะ
คุณธอฏิยะธ์ จาเอาะ
คุณสมใจ ขจรชัยกุล
เด็กหญิงบุญยพร มุมไธสง
คุณสุภาภรณ์ สุภาพ
คุณเชาว์ อึ้งโพธิ์
คุณขนิษฐา ปัญญวรรณศิริ
คุณประถม ปิ่นพาน
คุณอาภรณ์ อินทรสนธิ์
คุณอรสา ภักดีมงคล
คุณสุกิจ รักพานิชแสง
คุณฉรีวรรณ จันทะพันธิ์
คุณย่อน มัทวรัตน์
คุณสุกัญญา บัวเทพ
          ส่วนใครที่พลาดโอกาสในครั้งนี้ โอกาสหน้ายังมี อย่าลืมร่วมสนุกกับ สสส. ในคราวต่อไปนะคะ ท่านยังสามารถร่วมสนุกได้อีกกับกิจกรรมสนุกๆ พร้อมของรางวัลอีกมากมาย บนเฟสบุ๊ก http://www.facebook.com/thaihealth เรามีของรางวัลมากมายรอคุณอยู่ 
 
Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ