ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นเกมกับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประจำเดือนกันยายน 2564

          ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นกิจกรรมกับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประจำเดือนกันยายน 2564

  รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล กระเป๋าคาดเอวสำหรับออกกำลังกาย จำนวน 10 รางวัล จาก สสส. คือ 

1. คุณสุมิตรา บางทราย

2. คุณสำราญ เสริญ

3. คุณพิชญพงศ์ ชาตะกูล

4. คุณอาณัญญา หงส์ทอง

5. คุณกัน เหว่ยเหลียง 

6. คุณสุลัดดา โมกศิริ

7. คุณนวรัตน์ เรืองภักดี

8. คุณโสมนัสสา อินทร์แปลง

9. คุณพิมพ์ภิญญา ศรีกฤษณ์

10. คุณพิมลณัฐ แสงสุริยะฉายา 

จ.นครพนม

จ.กาญจนบุรี

จ.สุราษฎร์ธานี

จ.นครราชสีมา

จ.ภูเก็ต

จ.ชัยภูมิ

จ.ชุมพร

จ.แม่ฮ่องสอน

จ.เพชรบุรี

กรุงเทพมหานคร

คุณจีระ ประดิษฐ์วีระ
คุณเชิดศักดิ์ สายหงษ์
คุณนัฐพล จารุนครินทร์
คุณพณิชญา วงศ์วาร
คุณอุราวรรณ ชวดกลางลา
เด็กชายรอพีอีย์ อาเอะ
คุณธอฏิยะธ์ จาเอาะ
คุณสมใจ ขจรชัยกุล
เด็กหญิงบุญยพร มุมไธสง
คุณสุภาภรณ์ สุภาพ
คุณเชาว์ อึ้งโพธิ์
คุณขนิษฐา ปัญญวรรณศิริ
คุณประถม ปิ่นพาน
คุณอาภรณ์ อินทรสนธิ์
คุณอรสา ภักดีมงคล
คุณสุกิจ รักพานิชแสง
คุณฉรีวรรณ จันทะพันธิ์
คุณย่อน มัทวรัตน์
คุณสุกัญญา บัวเทพ
          ส่วนใครที่พลาดโอกาสในครั้งนี้ โอกาสหน้ายังมี อย่าลืมร่วมสนุกกับ สสส. ในคราวต่อไปนะคะ ท่านยังสามารถร่วมสนุกได้อีกกับกิจกรรมสนุกๆ พร้อมของรางวัลอีกมากมาย บนเฟสบุ๊ก http://www.facebook.com/thaihealth เรามีของรางวัลมากมายรอคุณอยู่ 
 
Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ