ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นเกมกับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประจำเดือนสิงหาคม 2563

          ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นกิจกรรมกับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประจำเดือนสิงหาคม 2563

  รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล เสื้อ “มี สติ! พร้อมสู้ทุกวิกฤต จำนวน 10 รางวัล จาก สสส. คือ 

1. คุณภัทรียา เพชรปยุต

2. คุณศรน้ำผึ้ง สัจจมงคล

3. คุณสุรบดี ปัญญโรจน์

4. คุณยุคลทิพย์ โคตรักษา

5. คุณฉันทชา วรรณนิยม

6. นายพีรพงษ์ คงเรือง

7. คุณวลัยภรณ์ สัตยวิศิษฏ์

8. คุณกิติภา ศิลาวัชรพล

9. คุณอนันต์ ศรีหอม

10. คุณรัตนประภา มาลีหวล

กรุงเทพมหานคร

จ.แพร่

จ.พะเยา

จ.นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

จ.สุราษฎร์ธานี

กรุงเทพมหานคร

จ.สุพรรณบุรี

จ.พิจิตร

จ.สุรินทร์

คุณจีระ ประดิษฐ์วีระ
คุณเชิดศักดิ์ สายหงษ์
คุณนัฐพล จารุนครินทร์
คุณพณิชญา วงศ์วาร
คุณอุราวรรณ ชวดกลางลา
เด็กชายรอพีอีย์ อาเอะ
คุณธอฏิยะธ์ จาเอาะ
คุณสมใจ ขจรชัยกุล
เด็กหญิงบุญยพร มุมไธสง
คุณสุภาภรณ์ สุภาพ
คุณเชาว์ อึ้งโพธิ์
คุณขนิษฐา ปัญญวรรณศิริ
คุณประถม ปิ่นพาน
คุณอาภรณ์ อินทรสนธิ์
คุณอรสา ภักดีมงคล
คุณสุกิจ รักพานิชแสง
คุณฉรีวรรณ จันทะพันธิ์
คุณย่อน มัทวรัตน์
คุณสุกัญญา บัวเทพ
          ส่วนใครที่พลาดโอกาสในครั้งนี้ โอกาสหน้ายังมี อย่าลืมร่วมสนุกกับ สสส. ในคราวต่อไปนะคะ ท่านยังสามารถร่วมสนุกได้อีกกับกิจกรรมสนุกๆ พร้อมของรางวัลอีกมากมาย ได้ทางจดหมายข่าวสร้างสุข และบนเว็บไซต์ www.thaihealth.or.th และอีกหนึ่งช่องทางนั้นก็คือ http://www.facebook.com/thaihealth เรามีของรางวัลมากมายรอคุณอยู่ แต่ที่สำคัญอย่าลืมส่งชื่อและที่อยู่ของคุณ มาให้ชัดเจนเพื่อสะดวกแก่การจัดส่งของรางวัลนะคะ…
 
Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ