ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นเกมกับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

          ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นกิจกรรมกับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

  รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล เสื้อ “Goodbye NCDs จำนวน 10 รางวัล จาก สสส. คือ 

1. คุณจรูญ  สาสน์วินิจฉัย

2. คุณภคพร แซ่โง้ว

3. คุณพีรพงษ์ คงเรือง

4. คุณรัชนี จงสถาพรพงศ์

5. คุณธวัลรัตน์ ยศเรือง

6. คุณธีรทัศน์ กมลานนท์

7. คุณศิริขวัญ เขียวปิง

8. คุณวชิราพรรณ เขียวคง

9. คุณถนอมศรี แซ่เตียว

10. คุณสิทธิศานติ์ ทรัพย์สิริโสภา

กรุงเทพมหานคร

จ.สมุทรสาคร

จ.สุราษฎร์ธานี

จ.สมุทรสาคร

กรุงเทพมหานคร

จ.ระยอง

จ.สมุทรสาคร

จ.อุบลราชธานี

จ.สมุทรสาคร

จ.หนองคาย

คุณจีระ ประดิษฐ์วีระ
คุณเชิดศักดิ์ สายหงษ์
คุณนัฐพล จารุนครินทร์
คุณพณิชญา วงศ์วาร
คุณอุราวรรณ ชวดกลางลา
เด็กชายรอพีอีย์ อาเอะ
คุณธอฏิยะธ์ จาเอาะ
คุณสมใจ ขจรชัยกุล
เด็กหญิงบุญยพร มุมไธสง
คุณสุภาภรณ์ สุภาพ
คุณเชาว์ อึ้งโพธิ์
คุณขนิษฐา ปัญญวรรณศิริ
คุณประถม ปิ่นพาน
คุณอาภรณ์ อินทรสนธิ์
คุณอรสา ภักดีมงคล
คุณสุกิจ รักพานิชแสง
คุณฉรีวรรณ จันทะพันธิ์
คุณย่อน มัทวรัตน์
คุณสุกัญญา บัวเทพ
          ส่วนใครที่พลาดโอกาสในครั้งนี้ โอกาสหน้ายังมี อย่าลืมร่วมสนุกกับ สสส. ในคราวต่อไปนะคะ ท่านยังสามารถร่วมสนุกได้อีกกับกิจกรรมสนุกๆ พร้อมของรางวัลอีกมากมาย ได้ทางจดหมายข่าวสร้างสุข และบนเว็บไซต์ www.thaihealth.or.th และอีกหนึ่งช่องทางนั้นก็คือ http://www.facebook.com/thaihealth เรามีของรางวัลมากมายรอคุณอยู่ แต่ที่สำคัญอย่าลืมส่งชื่อและที่อยู่ของคุณ มาให้ชัดเจนเพื่อสะดวกแก่การจัดส่งของรางวัลนะคะ…
 
Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ