ประกาศ ปิดระบบไอทีสำหรับการทำโครงการ วันที่ 29 – 31 มีนาคม 62 เพื่อปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานต่างๆ

 

ประกาศ ปิดระบบ IT ในช่วงวันที่ 29 มีนาคม 62 เวลา 18.00 น. – 31 มีนาคม 62 เพื่อปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานต่างๆ 
ท่านจะสามาถใช้งานระบบได้อีกครั้งในวันที่ 1 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงระบบดังนี้
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ Release3 : Release Version 2019.3.1.0  1/04/2562 
ระบบที่ 1 : ระบบยื่นข้อเสนอโครงการออนไลน์
• เพิ่มที่อยู่สถานที่ทำงานของผู้รับผิดชอบและผู้รับทุน (ขั้นตอนที่ 3)
• เพิ่ม บทบาทหน้าที่ “อื่นๆ” และ “หัวหน้าโครงการ” (ขั้นตอนที่ 8)
• เพิ่มการระบุ “ครุภัณฑ์”
• ปรับรูปแบบข้อเสนอโครงการ ให้รองรับตามเกณฑ์ของฝ่ายประเมินผล
ระบบที่ 2 : DOL 
• ยกเลิกการแสดง Pop up เมื่อกด Log in โดยระบบจะพาที่หน้า Log in ของ Web portal แทน
• เพิ่มการแจ้งเตือนสำหรับภาคี หากมีการแนบสื่อใหม่พร้อมปรับสถานะเป็นเสร็จสิ้น ระบบจะถามว่าต้องการนำสื่อนี้ไปแนบกับเล่มรายงานเลยหรือไม่
• เพิ่มการบันทึกอัตโนมัติ(Auto save)
ระบบที่ 3 : รายงานความก้าวหน้า
• ปรับหน้ารายละเอียดกิจกรรมให้แสดงชื่อกิจกรรม และย้ายรายละเอียดกิจกรรมที่แสดงอยู่เดิมไปเป็นปุ่ม “รายละเอียดกิจกรรม”
• ช่อง “บทสรุปผู้บริหาร” ขยายจากจาก 1,000 ตัวอักษร เป็น 8,000 ตัวอักษร
• เพิ่มการบันทึกอัตโนมัติ(Auto save)
• ปรับหน้าผลผลิตกิจกรรม ดังนี้
• ขยับคอลัมน์วัตถุประสงค์มาไว้ข้างหน้าสุด(เป็นคอลัมน์แรก)
• ขยายพื้นที่การแสดงผลซ้ายขวาให้เต็มจอ
• ตัดปุ่ม เพิ่มผลผลิต  ท้ายกิจกรรมออก คงเหลือไว้เฉพาะปุ่มด้านบนสุด และเปลี่ยนเป็นคำว่า เพิ่มผลผลิตนอกเหนือจาก…
ระบบที่ 4 : ระบบ IAM  
• จัดทำฐานข้อมูลกลางนักวิจัยและประเมินผล รองรับการรับรองความรู้ความสามารถ
• ปรับปรุงเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลจังหวัด ให้รองรับการเลือกจังหวัดได้มากกว่าหนึ่งจังหวัด และ เพิ่มมุมมองการแสดงแผนที่ตามความหนาแน่นของข้อมูล
• ปรับปรุงระบบแผนที่ ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ และแหล่งเรียนรู้ รองรับการเปิดเผยข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (Open Data) ตามระเบียบกองทุนว่าด้วยการบริหารข้อมูลข่าวสารกองทุน พ.ศ.2560
• พัฒนา Web Services รองรับการเปิดเผยข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (Open Data) แบบอัตโนมัติ และปรับปรุงการ Authentication ผ่าน SSO
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ Release3 : Release Version 2019.3.1.0  1/05/2562 
ระบบที่ 1 : ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่าย
เปลี่ยนหน้า Login ให้เข้าระบบโดยใช้ Single Sign On ผ่าน Web portal

ประกาศ ปิดระบบ IT เพื่อปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานต่างๆ

ในช่วงวันที่ 29 มีนาคม 62 เวลา 18.00 น. – 31 มีนาคม 62 

ท่านจะสามาถใช้งานระบบได้อีกครั้งในวันที่ 1 เมษายน 2562

 

มีรายละเอียดการปรับปรุงระบบดังนี้

ปรับปรุงระบบสารสนเทศ Release3 : Release Version 2019.3.1.0  1/04/2562 

ระบบที่ 1 : ระบบยื่นข้อเสนอโครงการออนไลน์

 • เพิ่มที่อยู่สถานที่ทำงานของผู้รับผิดชอบและผู้รับทุน (ขั้นตอนที่ 3)
 • เพิ่ม บทบาทหน้าที่ “อื่นๆ” และ “หัวหน้าโครงการ” (ขั้นตอนที่ 8)
 • เพิ่มการระบุ “ครุภัณฑ์”
 • ปรับรูปแบบข้อเสนอโครงการ ให้รองรับตามเกณฑ์ของฝ่ายประเมินผล

 

ระบบที่ 2 : DOL 

 • ยกเลิกการแสดง Pop up เมื่อกด Log in โดยระบบจะพาที่หน้า Log in ของ Web portal แทน
 • เพิ่มการแจ้งเตือนสำหรับภาคี หากมีการแนบสื่อใหม่พร้อมปรับสถานะเป็นเสร็จสิ้น ระบบจะถามว่าต้องการนำสื่อนี้ไปแนบกับเล่มรายงานเลยหรือไม่
 • เพิ่มการบันทึกอัตโนมัติ(Auto save)

 

ระบบที่ 3 : รายงานความก้าวหน้า

 • ปรับหน้ารายละเอียดกิจกรรมให้แสดงชื่อกิจกรรม และย้ายรายละเอียดกิจกรรมที่แสดงอยู่เดิมไปเป็นปุ่ม “รายละเอียดกิจกรรม”
 • ช่อง “บทสรุปผู้บริหาร” ขยายจากจาก 1,000 ตัวอักษร เป็น 8,000 ตัวอักษร
 • เพิ่มการบันทึกอัตโนมัติ(Auto save)
 • ปรับหน้าผลผลิตกิจกรรม ดังนี้
 • ขยับคอลัมน์วัตถุประสงค์มาไว้ข้างหน้าสุด(เป็นคอลัมน์แรก)
 • ขยายพื้นที่การแสดงผลซ้ายขวาให้เต็มจอ
 • ตัดปุ่ม เพิ่มผลผลิต  ท้ายกิจกรรมออก คงเหลือไว้เฉพาะปุ่มด้านบนสุด และเปลี่ยนเป็นคำว่า เพิ่มผลผลิตนอกเหนือจาก…

 

ระบบที่ 4 : ระบบ IAM  

 • จัดทำฐานข้อมูลกลางนักวิจัยและประเมินผล รองรับการรับรองความรู้ความสามารถ
 • ปรับปรุงเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลจังหวัด ให้รองรับการเลือกจังหวัดได้มากกว่าหนึ่งจังหวัด และ เพิ่มมุมมองการแสดงแผนที่ตามความหนาแน่นของข้อมูล
 • ปรับปรุงระบบแผนที่ ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ และแหล่งเรียนรู้ รองรับการเปิดเผยข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (Open Data) ตามระเบียบกองทุนว่าด้วยการบริหารข้อมูลข่าวสารกองทุน พ.ศ.2560
 • พัฒนา Web Services รองรับการเปิดเผยข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (Open Data) แบบอัตโนมัติ และปรับปรุงการ Authentication ผ่าน SSO

 

ปรับปรุงระบบสารสนเทศ Release3 : Release Version 2019.3.1.0  1/05/2562 

ระบบที่ 1 : ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่าย

เปลี่ยนหน้า Login ให้เข้าระบบโดยใช้ Single Sign On ผ่าน Web portal

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ