ประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย สำหรับส่วนภูมิภาคเพื่อรองรับ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ (43.23.29.07 ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:29 มกราคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ