ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๕ ที่นั่ง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ คัน (๒๕.๑๐.๑๕.๐๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddning)


วันที่:23 ธันวาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ