ประกาศ ประกวดราคาซื้อค่าก่อสร้างและจัดหาระบบตรวจการณ์ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน (VTS ระยะที่ ๒) (๒๕.๑๗.๓๑.๐๗) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:01 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ