ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล และหลักสูตรประกาศนียบัตรนายช่างกลเรือ (วิชาการกล) จำนวน ๑๖ รายการ จังหวัดสมุทรปราการ (๗๘.๑๑.๑๙.๐๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:10 มกราคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ