ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างจัดกิจกรรมห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะสำหรับประชาชนทั่วไป ห้องเรียนผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ