ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ (๘๑.๑๑.๒๒.๐๐) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


วันที่:04 กันยายน 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ