ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสนามกีฬาขนาดเล็ก เพื่อส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในองค์กร(๗๒.๑๒.๑๔.๐๘) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


วันที่:15 กันยายน 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ