ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะ บริเวณหมู่ที่ ๑ บ้านชายทะเล ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช (81.10.15.07 ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


วันที่:20 ตุลาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ