ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาต่อสร้างโป๊ะบรรทุกรถขุดตักดิน ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร กว้าง ๖ เมตร (สามารถถอดแยกส่วนได้) จำนวน ๕ โป๊ะ (56.11.18.01) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:13 พฤศจิกายน 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ