ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.๑๑ (เรือขุดหัวสว่านท่อส่งดินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๒ นิ้ว) และเรือเจ้าท่า ๒๑๑ (เรือพี่เลี้ยง) รวม ๖๑ รายการ (25.11.15.02) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:02 ธันวาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ