ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสนามกีฬาขนาดเล็ก เพื่อส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในองค์กร (๗๒.๑๒.๑๔.๐๘) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:11 ธันวาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ