ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารชุดพักอาศัย ๑๐ หน่วย เขื่อนป้องกันตลิ่งพัง โป๊ะเทียบเรือ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขานครปฐม (๓๐.๒๒.๒๐.๑๒) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:11 มกราคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ