ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือชลธารานุรักษ์ จำนวน ๕๑ รายการ (๒๕.๑๑.๑๕.๐๒) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:11 มกราคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ