ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกร่องน้ำชายฝั่งทะเลที่ตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส (72.14.12.06 ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:29 มกราคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ