ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำบริเวณเกาะยาว (Sand By Passing) อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส (๗๒.๑๔.๑๒.๐๖ ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:01 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ