ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาแม่น้ำที่ลำน้ำยัง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด (๗๒.๑๔.๑๒.๐๖) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:23 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ