ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า ๒๑๖ จำนวน ๕๘ รายการ (25.11.15.02) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 29 ก.พ. 2559 – 3 มี.ค. 2559

วันที่:29 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ