ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ๒๔ หน่วย และปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานนำร่องเขตท่าเรือมาบตาพุด จังหวัดระยอง (๗๒.๑๒.๑๑.๐๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:09 มกราคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ