ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า ๑๒๓, เรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า ๑๒๔ และเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า ๑๒๕ รวม ๖๙ รายการ (25.11.15.02) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:08 มีนาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ