ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารชุดพักอาศัยรวม ๑๐ หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒ พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


วันที่:15 มกราคม 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ