ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง (81.10.15.07) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:09 พฤศจิกายน 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ