ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสัก ระยะที่ ๑ (ตอนที่ ๒) บริเวณช่วง กม. ๓๐+๐๐ ถึง กม. ๓๕+๕๐๐ ระยะทางประมาณ ๒,๗๐๐ เมตร


วันที่:13 กุมภาพันธ์ 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ