ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายยในประเทศที่แม่น้ำยม อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:05 มกราคม 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ