ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชนิดถุงลม ขนาด 45 ที่นั่ง (25.10.15.03) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์วันที่ 26 – 29 พ.ค. 59)

วันที่:22 สิงหาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ