ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ไฮดรอลิคสำหรับเรือเจ้าท่า ข.๑, เรือเจ้าท่า ข.๑๕, เรือเจ้าท่า ข.๒๑ และเรือเจ้าท่า ๒๑๕ พร้อมการติดตั้ง จำนวน ๑๔ รายการ (25.17.28.03) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 15-25 ก.ค. 59

วันที่:22 สิงหาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ