ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมเจ้าท่า (93.15.15.09) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์วันที่ 23-26 ก.พ. 59)

วันที่:22 สิงหาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ