ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับโครงการจัดหาระบบความปลอดภัยและควบคุมเรือเมืองท่าเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

วันที่:16 ธันวาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: นางสาวเสาวณ ีย์ อุตสาห์

แบบประเมินความพึงพอใจ