ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลรองรับการตรวจสอบจากองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ

วันที่:16 ธันวาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ