ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลาง สำหรับงานจ้างโครงการจ้างเหมาบริการข้อมูลติดตามและควบคุมเรือล็อก (Fishing boat Electronic Monitoring) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:24 สิงหาคม 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ