ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับงานพัฒนาและปรับปรุงระบบ Single Window @ Marine Department (SW@MD) กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ

วันที่:24 สิงหาคม 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ