ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับงานจ้างเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินจากองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ

วันที่:26 สิงหาคม 2563

เข้าชม:

Post View : 3

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ