ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับงานก่อสร้างหลักไฟขอบร่อง หลักไฟปลายสันเขื่อน และหลักไฟแสดงเครื่องหมายอันตราย พร้อมอุปกรณ์เครื่องหมายการเดินเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในความรับผิดชอบของสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ

วันที่:14 กันยายน 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ