ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน 15,000 ลิตร สำหรับเรือเจ้าท่า ข.25 ในการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำหน้าหาดจันทร์สว่าง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

แผนการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล
จำนวน 15
,000 ลิตร สำหรับเรือเจ้าท่า ข.25 ในการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำหน้าหาดจันทร์สว่าง  อำเภอสิงหนคร 
จังหวัดสงขลา

วันที่:20 มกราคม 2564

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ