ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับงานจ้างก่อสร้างตามโครงการวิจัยและพัฒนาท่าเรืออัจฉริยะ ท่าเรือพระราม ๗

วันที่:02 กุมภาพันธ์ 2564

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ